www.gynekologoi.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 6937.422544 - 23130.14196

Λαπαροσκοπική χειρουργική στην Γυναικολογία

Λαπαροσκόπηση


Η τεχνική βασίζεται στην επισκόπηση με ειδική κάμερα οπτικών ινών, των οργάνων της περιτοναϊκής κοιλότητας χωρίς την ανάγκη διάνοιξης κλασσικών τομών στα κοιλιακά τοιχώματα. Με την αρωγή της τεχνολογίας η ενδοσκόπηση πλέον χρησιμοποιείται με επιτυχία σαν χειρουργική τεχνική σε όλες σχεδόν τις γυναικολογικές επεμβάσεις.
Η επέμβαση πραγματοποιείται διαμέσου μικρών οπών, μήκους 5mm και 10mm οι οποίες διενεργούνται στον ομφαλό και στην κοιλιακή χώρα της γυναίκας. Προκειμένου να γίνουν εφικτοί οι χειρουργικοί χειρισμοί, είναι απαραίτητη η δημιουργία πνευμοπεριτοναίου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διοχεύτευση αερίου CO2 στην περιτοναϊκή κοιλότητα, συνήθως από την αρχική τομή, η οποία γίνεται περιομφαλικά. Η κάμερα και τα λαπαροσκοπικά εργαλεία εισάγονται στην περιτοναϊκή κοιλότητα και αποτελούν ουσιαστικά προέκταση των χειρών του χειρουργού, τα οποία δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα ενδοκοιλιακά όργανα.

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου σε σχέση με την κλασική χειρουργική

Η επέμβαση προβάλλεται σε οθόνες υψηλής ευκρίνειας, δια μέσου των οποίων, ο χειρουργός έχει οπτική πρόσβαση σε ολόκληρη την περιτοναϊκή κοιλότητα. Παρέχεται η δυνατότητα οπτικής μεγένθυνσης των δομών και η προσπελασιμότητα σε δύσκολες ανατομικά περιοχές, με γυμνό μάτι, όπως ο δουγλάσειος χώρος. Επισκοπείται με ευκολία όλη η περιτοναϊκή κοιλότητα από την ελάσσονα πύελο έως και το ήπαρ και καθίσται εφικτή η εντόπιση πιθανής παθολογίας που δεν σχετίζεται με την τρέχουσα επέμβαση. Οι χειρουργικοί χειρισμοί στους ιστούς είναι πιο ακριβείς, λόγω της μικρής διαμέτρου των λαπαροσκοπικών εργαλείων σε σχέση με τα κλασικά. Τα ενδοκοιλιακά όργανα παραμένουν στο φυσικό υγρό τους περιβάλλον. Κατά συνέπεια, δημιουργία λιγότερων μετεγχειρητικών συμφύσεων και μικρότερη πιθανότητα διεγχειρητικής λοίμωξης. Επιτυγχάνεται δε λιγότερη απώλεια αίματος άρα είναι και μικρότερη η ανάγκη μεταγγίσεων και μετεγχειρητικής φαρμακευτικής αγωγής.
Η τεχνική συνάδει με τη σύγχρονη τάση της χειρουργικής για την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στο σώμα της ασθενούς. Οι μικρές χειρουργικές τομές ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο: λοίμωξης, διάσπασης των χειρουργικών τραυμάτων και δημιουργίας μετεγχειρητικής κήλης, ενώ εξασφαλίζεται άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος σε σχέση με την κλασική χειρουργική και επομένως ελαττώνεται η χρήση παυσίπονης μετεγχειρητικής αγωγής. Αυτό επιτρέπει την γρηγορότερη κινητοποίηση της ασθενούς και την επίσπευση της εξόδου της από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Η όλη διαδικασία καταγράφεται ψηφιακά και μπορεί να αρχειοθετηθεί και να αναπαραχθεί σε δεύτερο χρόνο. Επιπρόσθετα, με τη χρήση του διαδικτύου καθίσταται εφικτή η ζωντανή αναμετάδοση χειρουργικών επεμβάσεων, για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Η τεχνική ωστόσο δεν στερείται τρωτών σημείων. Ενδεικτικά: είναι η έλλειψη της αίσθησης του βάθους λόγω της δισδιάστατης εικόνας (2-D monitors), η περιορισμένη ελευθερία κινήσεων, η ελαττωμένη πολλές φορές ορατότητα λόγω προβλημάτων με την οπτική (εστίαση, θολότητα οπτικής, αίμα στο φακό, η μικρότερη αντανάκλαση του φωτός σε αιματηρές επιφάνειες, ο καπνός από την ηλεκτροδιαθερμία) και η σημαντική εξάρτηση από τον τεχνικό εξοπλισμό.

 

Λαπαροσκοπικά εργαλεία


Είναι παρόμοια με τα εργαλεία της κλασικής χειρουργικής, στη φιλοσοφία τους, όμως προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της τεχνικής. Δηλαδή υπάρχουν: ψαλίδια, λαβίδες σύλληψης, ατραυματικές λαβίδες, σύστημα αναρρόφησης, βελονοκάτοχοι κ.λ.π., με διαφορετικό όμως σχεδιασμό. Κάθε λαπαροσκοπικό εργαλείο αποτελείται από μία λαβή που επιτρέπει την διάνοιξη και σύγκλειση του ενεργητικού του μέλους, διαμέσου ενός βαχίονα μήκους συνήθως 30-45cm για τις γυναικολογικές επεμβάσεις. Το ενεργητικό σκέλος βρίσκεται στην άκρη του βραχίονα και έχει μήκος από 0,5-1,5cm και αποτελεί το τμήμα του εργαλείου που χρησιμοποιείται για τους εν γένει χειρουργικούς χειρισμούς.